Срок на изпращане:
29.10.2020 - стандартна заявка
28.10.2020 - експресна заявка