Срок на изпращане:
27.10.2020 - стандартна заявка
26.10.2020 - експресна заявка