Срок на изпращане:
21.10.2019 - стандартна заявка
18.10.2019 - експресна заявка