Срок на изпращане:
01.12.2020 - стандартна заявка
30.11.2020 - експресна заявка