Срок на изпращане:
23.10.2020 - стандартна заявка
22.10.2020 - експресна заявка