Срок на изпращане:
08.12.2020 - стандартна заявка
07.12.2020 - експресна заявка