Срок на изпращане:
20.08.2019 - стандартна заявка
19.08.2019 - експресна заявка